Utskjutbar magnetisk separator (MSV)

Utskjutbar magnetisk separator i skåpkonstruktion

Denna typ av magnetisk separator tjänar till separering av magnetiska metallföroreningar från bulkmaterial med goda bulkegenskaper. Den grundläggande delen av den magnetiska separatorn är s.k. magnetiska utskjutbara rostar på vilka fångas upp samtliga metallföroreningar.

Konstruktion av utskjutbar separator för bulkblandningar

Magnetrost

Separatorer är utrustade med permanenta magneter, antingen ferrit-, eller NdFeB -neodymmagneter som är baserade på sällsynta jordarter som når en flera gångers högre magnetisk induktion (magnetstyrka) och rostar som är utrustade med dessa magneter fångar upp även sådan föroreningar som inte är fullt magnetiska.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

 

Vanligtvis installeras dessa rostar parvis i en skåpkonstruktion enligt dina dimensionskrav. I den övre rosten fattas det alltid ett rör, anledningen till detta är det på så sätt skapas en labyrint där materialet faller igenom efter att rosten skjutits in i skåpkonstruktionen. Så säkras kontakt av materialet med de magnetiska rören. En sådan separering är mycket effektiv.

Rostarna kan också placerasvar för sig i t.ex. en tratt. I så fall förses rostarna med s.k. skjutbara tak som alltid placeras ovanför de magnetiska rören för att materialet skulle jämnt riktas mot de magnetiska rören.

Skjutbar magnetisk separator - UP (MSV UP)

 

Den här magnetiska separatorn har jämfört med den föregående typen några väsentliga fördelar och förbättringar.

Skjutbar magnetisk separator - UP (MSV UP)

 • magneterna är fast kopplade till separatorns kropp och därför finns det ingen risk för personskador som skulle kunna orsakas i samband med rengöringen på så sätt att de magnetiska kärnorna fästs t.ex. till metallgolv eller andra metallkonstruktioner
 • tack vare detta är risken att de magnetiska kärnorna skadas mindre
 • enkel rengöring
 • högre arbetssäkerhet
 • materialet kommer inte i kontakt med de magnetiska kärnorna under rengöringen
 • man behöver inte använda något rengöringsmedel
 • skadade rör går lätt att byta

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Rengöring av den magnetiska separatorn

Byte av täckningsrör av rostfritt stål

Magnetrost STEFF

Utskjutbar magnetisk rost STEFFDen huvudsakliga anledningen att tillverka denna nya typ av magnetisk rost var att höja skydd av hälsa och arbetssäkerhet. Magnetiska kärnor ingår i rostfria täckningsrör och den kompletta rosten skjuts ut i sin helhet.

 

 

En annan anledning är minskning av risken för skador på rosten. När man använder en STEFF-rost och en rengöringsdel finns det ingen risk att magnetiska kärnor smutsas ner.

 

Rengöring av rosten

Rengöring av rostenRengör Steff-rosten antingen på det traditionella sättet då man drar ut de magnetiska kärnorna från de rostfria rören och metallerna faller själva av, eller så kan du använda en speciellt designat rengöringsdel. Rengöringen är maximalt bekväm, mycket snabb och förhindrar skador på de magnetiska kärnorna.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Rengöringsdel

RengöringsdelTill magnetiska separatorer kan vi också leverera en speciell rengöringsdel som är skräddarsydd just för den magnetiska separatorn. Denna rengöringsdel underlättar manipulationen med magnetrostar och tjänar framför allt till att skydda magnetiska kärnor mot nersmutsning.

Animerad rengöring av magnetrosten

Princip čištění magnetického roštu

Anvisningar för rengöring av rosten

Anvisning för rengöring av rosten

Operativ magnetisk separator för torra blandningar (PMS)

Operativ magnetisk separatorDetta ställ är lämpligt för dig ifall du behöver hälla över en mindre volym av bulkmaterial ibland. Tillsammans med magneten för placering i tratten skapar du en enkel och billig separator för torra blandningar.

Användningsanvisning

 • lägg först en plastsäck in i ställhuvudet eller ställ en kartong under stället
 • lägg magneten för placering i tratten in i ställhuvudet
 • häll materialet manuellt över magneterna
 • metallpartiklar fångas upp på magneterna
 • endast rent material faller ner till säcken eller kartongen

Huvudsakliga fördelar med stället

 • fällbart huvud
 • stället ät på hjul
 • höjdinställbart

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Rörsystem

För att maximalt underlätta installationen av våra separatorer på rörledningar erbjuder vi leverans av övergångselement av typen ”kvadrat – cirkel” och ”cirkel – kvadrat”.

Magnetisk separator för produkter i rörledningar, för cisternbilar (MF CIS)

Cisternový průtokový magnetický separátor

Denna magnetiska separator för produkter i rörledningar, för cisternbilar, tjänar till separering av metallföroreningar från torra pulvermaterial inom livsmedels-, kemiska eller råvaruindustrin, som lastas av från cisternbilen med hjälp av tryckluft.

 

Separatorn består av två full avtagbara delar: den magnetiska komponenten och separatorns kropp. Ta ut komponenten med de magnetiska rören från den magnetiska separatorns kropp och dra upp magneterna med hjälp av handtaget till det övre läget. På så sätt avmagnetiseras de rostfria rören och metallerna faller av.

Magnetisk cisternseparator för produkter i rörledningar

Den magnetiska separatorn är avslutad med parallella gängor, den kan utrustas med övergångsdelar för andra storlekar. Den magnetiska separatorn kan anslutas på DN 80-rör. Vi kan dock anpassa separatorn till olika ingående och utgående dimensioner och avslutningar.

 

Anordningen är tillverkad av rostfritt stål 1.4301 och den har ytbehandlats med sandblästring. På begäran kan vi tillverka separatorn i polerat utförande.

Fördelar med separatorn

 • Mycket enkel hantering och rengöring.
 • Uppfyller standarder för användning inom livsmedelsindustrin.
 • Den är tillverkad av rostfritt stål 1.4301.

Vilka material den kan sortera

 • Material som transporteras från en cisternbil med hjälp av tryckluft.

 

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

 

Konstruktion av cisternseparator

Magnetisk separator för produkter i rörledningar, för cisternbilar

Magneter är placerade i en hylsa av rostfritt stål, på så sätt skyddas de mot skador och rengöringen är mycket enkel, snabb och bekväm.

Anordningens totala vikt är 14 kg. Det räcker med en person att hantera anordningen. Separatorn är försedd med silikontätning (som uppfyller livsmedelsindustrins krav). Rören i vilka finns magneter har svetsats mot den avtagbara komponenten. Separatorn består av 4 st magnetiska rör med diameter 30 mm. Komponenten med de magnetiska rören är kopplad mot separatorns kropp med hjälp av ett bajonettlock med tätning, den säkras med vingmuttrar.

Den magnetiska separatorn är utrustad med mycket starka NdFeB-neodymmagneter med magnetisk induktion 10 400 G som kan fånga upp även mycket fina magnetiska partiklar. På begäran kan magneter med magnetisk induktion över 14 000 G och temperaturmotstånd 180 °C användas.

Rengöring av den magnetiska separatorn

Det är väldigt enkelt att ta bort de uppfångade metallföroreningarna. Lossa först på vingmuttrarna och bajonettlocket. Dra ut sedan komponenten från separatorns kropp. Lossa sedan på säkringen och dra ut magneterna från de magnetiska rören. Du kan skjuta magneterna tillbaka in i komponenten när du har rengjort rören..

Övriga typer av magnetiska separatorer för torra blandningar

Platta magnetiska separatorer

Platt magnetisk separator med manuell rengöring (MSP) Separatorerna är avsedda till attseparera föroreningar från lätt genomträngliga blandningar med sämre bulkegenskaper och större kornighet av materialet som inte skulle falla igenom de ovannämnda rostarna kontinuerligt. Vanligen är de utrustade med ferritmagneter, på begäran kan de levereras även i utförande med neodymmagneter (NdFeB). Vi tillverkar platta magnetiska separatorer med diametrar […]

Magnetplattor för placering ovanför transportband

Magnetplatta (MD) Denna variant av magnetisk separator för placering ovanför transportband kan väljas ifall förekomsten av magnetiska föroreningar inte är stor och det går att manuellt rengöra denna magnet minst en gång under arbetspasset. Ifall man inte tar bort föroreningarna från magneten skulle magnetstyrkan minskas med tiden. Fördelen är enkel montering som inte kräver anpassningar av transportbandets konstruktion och […]

Separatorer för placering ovanför transportband

Självrengörande magnetisk separator för placering ovanför transportband (MS F) Denna separator tjänar framför allt till separering av större magnetiska metallföroreningar från lätt igenomträngliga blandningar somtransporteras på ett transportband. Vanligtvis placeras den ovanför transportbandet så at den vrids med 90° horisontellt eller ovanför utmatningscylindern (se ritningar).     Uppfångade magnetiska föroreningar utmatas till sidan med hjälp av ett band […]

Magnetiska trummor

Magnetisk trumma (MB) Magnetisk trumma är avsedd till separering av magnetiska metallföroreningar från bulkblandningar (icke-järnmetaller, plastgranulat o.dyl). Vanligtvis är den placeradunder maskinens tratt eller efter transportbandet från vilka det oseparerade materialet faller på den magnetiska trumman som utför själva separeringen – fördelningen   Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS […]

Magnetiska utmatningstrummor

Tvåvånings- magnetisk utmatningstrumma (MBVD) Den magnetiska trumman består av en statisk magnetisk kärna och en roterande mantel med bärare på vilka fångas upp metallföroreningar. På den nedre trumman fångas upp metallföroreningar från transportbandet, icke-magnetiskt material fortsätter att vidare transporteras på bandet. Den övre trumman tar över metallföroreningarna från den nedre trumman och häller upp dem i […]

Magnetiska cylindrar

Magnetisk cylinder tjänar till separering av magnetiska metallföroreningar från bulkblandningar (trä, sten, kol, icke-järnmetaller, avfallsblandningar o.dyl.). Den självrengörande magnetiska cylindern är en del av transportbandet, som transporterar materialet för separeringen. Den magnetiska cylindern håller metallpartiklarna och för dem ända bakom cylinderns axel där de separerar och metallerna faller själva av. Genom attanvända den magnetiska cylindern höjs kvaliteten av […]

Magnetstänger

Magnetstång (MT) Magnetstänger med diametrar 25 och 30 mm är utrustade med mycket starka NdFeB-magneter. Tack vare den mycket tunna väggen av täckningsröret är den resulterande magnetstyrkan på det magnetiska rörets yta 6 300 och 8 900 G! Med hjälp av dessa magnetstänger kan du själv sammansätta en valfri magnetisk separator. Produkten finns i lager för omgående leverans. KÖP […]

Magneter för sprutgjutningsmaskinens tratt

Magnet för sprutgjutningsmaskinens tratt (temperaturmotstånd upp till 80 °C) Magneter för sprutgjutningsmaskinens tratt används framför allt i plastindustrin, särskilt ifall det används regranulat eller krossat material. Magneten placeras in i sprutgjutningsmaskinens tratt. Den är utrustad med mycket starka NdFeB-nedoymmagneter och den kan fånga upp även mycket fina metalldammpartiklar. Genom att använda magneten för tratten förlängs sprutgjutningsmunstyckens livslängd väsentligt. Vanligtvis tillverkar vi magneterna för […]