Vi befattar oss med förslag, konstruktion och byggande av sorteringslinjer. Enligt dina behov föreslår vi en skräddarsydd sorteringslinje som uppfyller samtliga krav.

Det beror alltid på den konkreta tillämpningen, typen och mängden av materialet som ska sorteras och på många andra faktorer.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

 

Sorteringslinjen kan bestå av följande delar:

Vi koncentrerar oss framför allt på tillverkning av separeringslinjer för separering av magnetiska och icke-magnetiska metaller från övriga material (icke-metaller).

Förslagsmodell av sorteringslinje

Sorterings- (separerings-) linjer

Bildtext:

  1. transportband
  2. metalldetektor
  3. krossverk
  4. transportband
  5. magnet för placering ovanför transportband – självrengörande
  6. magnetisk cylinder
  7. magnetisk separator av icke-magnetiska metaller
  8. transportband
  9. krossverk