Magnetisk separator för flytande blandningar med manuell rengöring (MF)

Magnetisk separator för flytande blandningar DN 150 mm

Magnetisk separator tjänar till uppfångning av magnetiska metallföroreningar i en ström av flytande ämnen. Den är utrustad med mycket starka permanenta magneter för att magnetiska föroreningar inte dras med strömmen. Det handlar sig om NdFeB-neodymmagneter som når en flera gångers högre magnetisk induktion (magnetstyrka) än klassiska ferritmagneter som inte skulle kunna hålla metallföroreningarna i fluiden.

Vanligtvis tillverkar vi ingående och utgående diameter 50, 100, 150 och 250 mm. Magnetisk separator kan också levereras i tvåmantlat utförande för att den inre manteln ska kunna värmas upp (separering från t.ex. choklad).

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Produkten är skyddad av mönsterskydd nr. 23533 hos Úřad průmyslového vlastnictví (Patent- och registreringsverket) i Prag.

Konstruktion av separator för flytande blandningar

Magnetisk separator för flytande blandningar med manuell rengöringDen magnetiska separatorn har designats så att man under rengöringen inte behöver ta ut magnetkärnorna ur rostfria icke-magnetiska hylsor och på så sätt blir de inte nedsmutsade eller skadade. Under rengöringen stannar magnetkärnorna kvar i den täckta övre delen av den magnetiska komponenten. Den magnetiska separatorns kropp är utrustad med en tömningsventil för avtappning av överskottsvärme och vätska före rengöringen.

Vattensäker magnetisk separator

Rengöring av magnetisk separator

Lossa upphängningsskruvarna (svivelmuttrarna för diametrar 50 och 100), ta ut den magnetiska komponenten från den magnetiska separatorns kropp, lossa säkerhetsspännet och dra upp magneterna till det övre läget med hjälp av handtaget. På så sätt avmagnetiseras de rostfria rören och metallerna faller av.

 

Utdragning av magnetisk komponent

I lagerMagnetisk separator för produkter i rörledningar - ny typ (MF UP)

Magnetisk separator för flytande blandningar DN 50 - UP För att kunna erbjuda en effektivare magnetisk separering, bättre manipulation i samband med rengöringen och för att använda magnetisk separering i certifierade anläggningar med dokumenterat tillverkningssystem har vi utvecklat en ny typ av magnetisk separator MF 50/1.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Produkten är skyddad av mönsterskydd nr. 23533 hos Úřad průmyslového vlastnictví (Patent- och registreringsverket) i Prag.

Huvudsakliga fördelar

 1. Möjlighet för byte av magnetiska rör
  Magneterna som finns i den magnetiska separatorn skyddas av rostfria hylsor. Ifall de blir skadade kan dessa täckningsrör lätt bytas mot nya. Därför lämpar sig denna separator även för krävande miljöer (slipande material o.dyl.)
 2. Möjlighet för att låsa den magnetiska kärnan
  Tack vare möjligheten att låsa handtaget finns det ingen risk att någon saboterar tillverkningen genom att avsiktligt dra i ”rengöringshandtaget” under loppet av tillverkningsprocessen
 3. Samtliga tre magnetiska rör har diameter 30 mm
  Jämfört med konkurrensen erbjuder vi redan i standardutförande samtliga rör med diametern 30 mm
 4. Magnetisk induktion 13 500 G
  På samtliga tre magnetiska rör erbjuder vi som standard magnetisk induktion 13 500 G – skillnaden upp till 80 % jämfört med konkurrensen
 5. RengöringsdelKaskadgenomflöde
  Tack vare olika placerade ingångs- och utgångsöppningar rinner materialet på genom den magnetiska separatorn mer effektivt och på så sätt utnyttja hela längden (200 mm) av de magnetiska rören maximalt
 6. Möjlighet för leverans av en rengöringsdel
  För lättare rengöring av magnetiska rör kan vi leverera en rengöringsdel som är skräddarsydd just för den magnetiska separatorn
Magnetisk separator MF-50/1Magnetisk separator MF-50/1

 

Testning av material

Förvissa dig själv hur effektiv metallsepareringen kan vara. Vi testar på ditt material hur stor mängd föroreningar kan denna magnetiska separator fånga upp.

Magnetisk separator av plast för produkter i rörledningar - nyhet (MF PP)

Magnetisk separator av plast för produkter i rörledningarDen magnetiska separatorn har låg vikt, hög fasthet och kemisk resistens. Temperaturmotståndkraft upp till 80 °C eller 100 °C. Samtliga komponenter som är i kontakt med det separerade mediet är tillverkade av ett plastmaterial. Separatorn är lämplig för livsmedelsindustrin.

Den magnetiska separatorn är avslutad med flänsar eller skruvning. Vi kan dock tillmötesgå dina krav på ingående/utgående dimensioner och olika typer av avslutningar.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Magnetisk separator av plast för produkter i rörledningar

Fördelar med separatorn

 1. långsiktig temperaturstabilitet
 2. hög styvhet i ett stort temperaturomfång (på begäran temperaturmotståndkraft upp till 100 °C)
 3. mycket bra kemisk resistens
 4. kan levereras i UV-beständigt och antistatiskt utförande
 5. låg vikt
 6. kan anslutas till rörledningar med en fläns eller med skruvning
 7. enkel hantering
 8. maximal magnetisk induktion på rörens yta (den möjliggörs den mycket tunna väggen på rör som täcker magnetiska kärnor)
 9. maximalt drifttryck 4 bar

Enkel montering och betjäning

Allt görs med en särskilt designad nyckel som ingår i leveransen.

Magnetisk separator för köldblandningar och emulsioner (MBZ)

Magnetický separátor pro chladicí smaMagnetisk separator för köldblandningar och emulsionerěsi a emulzeMagnetisk rost, under vars utveckling man har lagt vikt vid framför allt dess motståndskraft mot fukt – magneterna är täckta och därför kommer de aldrig i direkt kontakt med vätskan. En stor fördel är också det faktum att magneterna inte kan fästa sig någonstans när man rengör separatorn och man riskerar alltså inte eventuella personskador. Denna separator är utrustad med mycket starka neodymmagneter.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

 

Magnetstänger och rostar

En annan möjlighet för separering av metaller från flytande blandningar är magnetstänger och rostar.