Torra blandningar med manuell rengöring

Principen för magnetseparatorn för separering av torra blandningar med manuell rengöring är att använda ett magnetfält för att avlägsna ferromagnetiska föroreningar från materialet. Under drift fastnar föroreningar som innehåller järnpartiklar och små metaller på separatorns magnetiska yta. Under drift måste manuell rengöring av avskiljaren utföras med jämna mellanrum. För detta ändamål bör icke-magnetiska verktyg användas, t.ex. skrapor av plast eller nylon. Material som kan passera genom denna typ av separator inkluderar bulkmaterial som sand, salt, mjöl, olika typer av korn och andra liknande blandningar.

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

SE MER

Vätskeblandningar med manuell rengöring

Magnetseparatorer för våta blandningar med manuell rengöring är en specifik typ av separator som gör det möjligt att regelbundet avlägsna metallföroreningar, vilket är viktigt för att bibehålla den höga kvaliteten på slutprodukterna. Funktionsprincipen är att sänka ned materialet i ett flytande medium som vatten och skapa ett magnetfält i denna vätska. De ferromagnetiska föroreningar som finns i materialet attraheras därefter av magnetfältet och fastnar på separatorns yta. Plastskrapor, nylonborstar och liknande verktyg är idealiska för perfekt avlägsnande av föroreningar från avskiljaren. Material som kan passera genom denna typ av separator är t.ex. kylvätskor, oljor och smörjmedel samt livsmedel och farmaceutiska produkter.

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

SE MER

Torra blandningar med automatisk rengöring

Magnetiska separatorer för torra blandningar med automatisk rengöring är konstruerade för att rengöras automatiskt, vilket minimerar behovet av manuella ingrepp och säkerställer kontinuerlig drift. Funktionen hos en sådan separator baseras på periodisk avstängning av magnetfältet, vilket gör att föroreningar kan frigöras från separatorns yta. Denna rengöringsfas åtföljs ofta av en ström av tryckluft eller annan mekanism som avlägsnar de fångade föroreningarna från avskiljarens yta. Lämpliga material för denna typ av separator är olika bulkblandningar som plastgranulat, krossade mineraler, korn, frön och andra liknande material.

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran

SE MER

Vätskeblandningar med automatisk rengöring

Magnetseparatorer för våtblandningar med automatisk rengöring arbetar enligt principen om ett aktivt magnetfält och kan automatiskt rengöra sig själva från fångade föroreningar, vilket minimerar behovet av mänsklig inblandning. Den flytande blandningen, som innehåller ferromagnetiska föroreningar, leds runt den magnetiska avskiljaren. På grund av magnetfältet dras dessa föroreningar till separatorns magnetiska ytor och fångas upp. Därefter rengörs avskiljaren automatiskt och de fångade föroreningarna avlägsnas från de magnetiska ytorna till ett uppsamlingskärl. Denna typ av separator är idealisk om föroreningar behöver avlägsnas från kylvätska, industrioljor och smörjmedel, industriella vätskor etc.

Pris på begäran

Pris på begäran

Pris på begäran


   Magnetiska separatorer

En magnetseparator är en anordning som idag används inom industrin för att separera magnetiska partiklar från material av olika slag. Den grundläggande principen är att materialet som ska separeras passerar runt starka magneter som attraherar de magnetiska partiklarna i materialet; dessa separeras och förblir bundna till den starka magneten.

Hur rengörs magnetseparatorn manuellt?
För att illustrera detta kan vi tänka oss en magnetisk separator i form av ett rör utrustat med en inre magnet. Vid manuell rengöring öppnas eller demonteras röret och en arbetare avlägsnar fysiskt de uppsamlade magnetiska partiklarna från magnetens yta. Detta görs vanligtvis med handskar och icke-magnetiska verktyg som t.ex. en gummiskrapa. Denna process är viktig för att separatorn ska fortsätta att fungera effektivt.

Hur rengörs magnetseparatorn automatiskt?
Automatiserade magnetseparatorer har en inbyggd mekanism som aktiverar rengöring periodiskt eller på grundval av en viss inställning. Det kan handla om att tömma uppsamlade magnetpartiklar i en separat behållare, lyfta magneten från materialet eller andra metoder som minimerar behovet av manuella ingrepp.

Inom vilka områden används magnetiska separatorer?

Magnetseparatorer finns i en mängd olika branscher:
• Gruvindustrin: För att separera järnföroreningar från malmer och stenar.
• Livsmedelsindustrin: För att avlägsna metallföroreningar från livsmedelsprodukter.
• Återvinning: för att separera metallmaterial från återvinningsbara material.
• Läkemedel: för rengöring av råmaterial för tillverkning av läkemedel från metallföroreningar.
• Plastindustrin: För separering av metaller från plastgranulat.


Magnetisk separator sparar mycket pengar åt dig
Installationen av separationsteknik hos ett företag som specialiserat sig på tillverkning av livsmedelsprodukter har inneburit betydande besparingar för företaget, en fördel som företagare alltid uppskattar.

Magnetseparatorn ger flera viktiga fördelar som har en positiv inverkan på hela verksamheten och kvaliteten på de resulterande produkterna.
Genom att avlägsna de flesta metallföroreningarna från råvarorna har kvaliteten på de resulterande livsmedelsprodukterna förbättrats avsevärt. Metallföroreningar ansågs vara en av de främsta orsakerna till klagomål, och genom att eliminera detta problem har antalet defekta produkter minskat avsevärt. Som ett resultat minskade kostnaderna för att betala böter för sen leverans eller bristande efterlevnad av standarder.
Separationstekniken har minskat risken för kontaminering med metallföroreningar med otroliga 90%. Denna procentsats är avgörande för livsmedelsindustrin, eftersom varje förorening, även en liten sådan, kan ha en negativ inverkan på konsumenternas hälsa och företagets rykte. Magnetseparatorn har säkerställt en smidig separering av metallpartiklar från materialen, vilket har resulterat i en mer tillförlitlig produktionsprocess.

Livslängd för magnetisk separator
En magnetavskiljares livslängd beror på dess konstruktion, de material som används, den industriella miljön och hur intensivt den används. I allmänhet förlängs dock livslängden genom regelbundet underhåll, högkvalitativa material, noggrant utförande, regelbunden inspektion och rengöring.

Varför en separator från vårt företag?
Vårt företag är specialiserat på tillverkning av högkvalitativa och tillförlitliga magnetseparatorer med lång livslängd och effektiv rengöring. Våra produkter är utformade med hänsyn till de senaste tekniska standarderna, innovationerna och normerna, vilket garanterar maximala resultat och minimala driftskostnader för våra kunder.
Vi erbjuder alltid våra kunder en heltäckande lösning för deras individuella behov, oavsett om det gäller manuella eller automatiska separatorer, och vi står fast vid det faktum att vår teknik ger mätbara fördelar och besparingar.
 • PRODÁVÁME MAGNETICKÉ VÝROBKY
  DO CELÉHO SVĚTA

  Máme širokou nabídku magnetických výrobků - od neodymových
  nebo feritových magnetů, přes magnetické čočky, magnetické fólie a pásky až po magnetické kapsy.
 • PRODÁVÁME MAGNETICKÉ VÝROBKY
  DO CELÉHO SVĚTA

  Máme širokou nabídku magnetických výrobků - od neodymových
  nebo feritových magnetů, přes magnetické čočky, magnetické fólie a pásky až po magnetické kapsy.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram