Dubbelsidig magnetisk separator för torra blandningar (MSV PO)

Dubbelsidig magnetisk separator för torra blandningarDubbelsidig magnetisk separator för torra blandningar

Magnetisk separator med automatisk rengöring tjänar till separering av magnetiska metallföroreningar. Vanligtvis erbjuder vi tre typer med ingående dimensioner 250x250, 400x400 och 500x500 och med kapacitet upp till 150 t/tim.

Rengöring av den magnetiska separatorn

Principen av den automatiska rengöringen är den att materialet hälls genom den magnetiska separatorns mittdel och de uppfångade metallföroreningarna utmatas alltid efter en inställd intervall in i det vänstra eller högre uppsamlingskärlet (se animationen nedan). En stor fördel är att man inte behöver avbryta materialflödet under rengöringen.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Animerad rengöring av den dubbelsidiga separatorn

Princip čištění

Ensidig magnetisk separator för torra blandningar (MSV PO J)

Ensidig magnetisk separator för torra blandningar

Denna magnetiska separator tjänar till separering av magnetiska metallföroreningar. Den är utrustad med mycket starka neodymmagneter. Tack vare det unika sättet att rengöra rören går det att separera även metallföroreningar som är större än 5 mm vilka skulle kunna skada den ovan angivna dubbelsidiga separatorn. En viktig faktor är också mindre utrymmeskrav.

Rengöring av den magnetiska separatorn

Ensidig magnetisk separator för torra blandningar

Principen av den automatiska rengöringen av denna typ av separatorn är den att materialet hälls genom den magnetiska separatorns sidodel och de uppfångade metallföroreningarna utmatas alltid efter en inställd intervall mot uppsamlingskärlet på andra sidan. De magnetiska rören rengörs genom att de rostfria rören flyttas och metallföroreningarna utmatas till uppsamlingskärlet på sidan.

Förskjutning av magnetiska rör

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Animerad rengöring av den ensidiga separatorn för torra blandningar

Princíp čistenia

 

 

 

 

 

Ensidig magnetisk separator för torra blandningarBåda typer av magnetiska separatorer styrs med hjälp av pneumatiska element av märket FESTO och rengöringsprocessen kontrolleras av ett SIEMENS elektroniskt system. Systemet kan anslutas till styrsystemet av hela anläggningen.

-->

Övriga typer av magnetiska separatorer för torra blandningar

Platta magnetiska separatorer

Platt magnetisk separator med manuell rengöring (MSP) Separatorerna är avsedda till attseparera föroreningar från lätt genomträngliga blandningar med sämre bulkegenskaper och större kornighet av materialet som inte skulle falla igenom de ovannämnda rostarna kontinuerligt. Vanligen är de utrustade med ferritmagneter, på begäran kan de levereras även i utförande med neodymmagneter (NdFeB). Vi tillverkar platta magnetiska separatorer med diametrar […]

Magnetplattor för placering ovanför transportband

Magnetplatta (MD) Denna variant av magnetisk separator för placering ovanför transportband kan väljas ifall förekomsten av magnetiska föroreningar inte är stor och det går att manuellt rengöra denna magnet minst en gång under arbetspasset. Ifall man inte tar bort föroreningarna från magneten skulle magnetstyrkan minskas med tiden. Fördelen är enkel montering som inte kräver anpassningar av transportbandets konstruktion och […]

Separatorer för placering ovanför transportband

Självrengörande magnetisk separator för placering ovanför transportband (MS F) Denna separator tjänar framför allt till separering av större magnetiska metallföroreningar från lätt igenomträngliga blandningar somtransporteras på ett transportband. Vanligtvis placeras den ovanför transportbandet så at den vrids med 90° horisontellt eller ovanför utmatningscylindern (se ritningar). Uppfångade magnetiska föroreningar utmatas till sidan med hjälp av ett band som roterar […]

Magnetiska trummor

Magnetisk trumma (MB) Magnetisk trumma är avsedd till separering av magnetiska metallföroreningar från bulkblandningar (icke-järnmetaller, plastgranulat o.dyl). Vanligtvis är den placeradunder maskinens tratt eller efter transportbandet från vilka det oseparerade materialet faller på den magnetiska trumman som utför själva separeringen – fördelningen   Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS […]

Magnetiska utmatningstrummor

Tvåvånings- magnetisk utmatningstrumma (MBVD) Den magnetiska trumman består av en statisk magnetisk kärna och en roterande mantel med bärare på vilka fångas upp metallföroreningar. På den nedre trumman fångas upp metallföroreningar från transportbandet, icke-magnetiskt material fortsätter att vidare transporteras på bandet. Den övre trumman tar över metallföroreningarna från den nedre trumman och häller upp dem i […]

Magnetiska cylindrar

Magnetisk cylinder tjänar till separering av magnetiska metallföroreningar från bulkblandningar (trä, sten, kol, icke-järnmetaller, avfallsblandningar o.dyl.). Den självrengörande magnetiska cylindern är en del av transportbandet, som transporterar materialet för separeringen. Den magnetiska cylindern håller metallpartiklarna och för dem ända bakom cylinderns axel där de separerar och metallerna faller själva av. Genom attanvända den magnetiska cylindern höjs kvaliteten av […]

Magnetstänger

Magnetstång (MT) Magnetstänger med diametrar 25 och 30 mm är utrustade med mycket starka NdFeB-magneter. Tack vare den mycket tunna väggen av täckningsröret är den resulterande magnetstyrkan på det magnetiska rörets yta 6 300 och 8 900 G! Med hjälp av dessa magnetstänger kan du själv sammansätta en valfri magnetisk separator. Produkten finns i lager för omgående leverans. KÖP […]

Magneter för sprutgjutningsmaskinens tratt

Magnet för sprutgjutningsmaskinens tratt (temperaturmotstånd upp till 80 °C) Magneter för sprutgjutningsmaskinens tratt används framför allt i plastindustrin, särskilt ifall det används regranulat eller krossat material. Magneten placeras in i sprutgjutningsmaskinens tratt. Den är utrustad med mycket starka NdFeB-nedoymmagneter och den kan fånga upp även mycket fina metalldammpartiklar. Genom att använda magneten för tratten förlängs sprutgjutningsmunstyckens livslängd väsentligt. Vanligtvis tillverkar vi magneterna för […]