Platt magnetisk separator med manuell rengöring (MSP)

Platt magnetisk separator med manuell rengöring

Separatorerna är avsedda till attseparera föroreningar från lätt genomträngliga blandningar med sämre bulkegenskaper och större kornighet av materialet som inte skulle falla igenom de ovannämnda rostarna kontinuerligt. Vanligen är de utrustade med ferritmagneter, på begäran kan de levereras även i utförande med neodymmagneter (NdFeB). Vi tillverkar platta magnetiska separatorer med diametrar på den ingående öppningen 100, 150, 200 och 250 mm.

Konstruktion av platt separator för bulkblandningar

Platt magnetisk separator – skjutbart tak

Fördelen är ett inställbart skjutbart tak som riktar materialflödet jämnt direkt till magnetplattorna och på så sätt når man den mest effektiva möjliga magnetiska separeringen även om separatorn är installerad med en vinkelavvikelse.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Platt magnetisk separator med manuell rengöring (MSP UP)

Vi förbättrar och utvecklar våra produkter ständigt. Som en nyhet tillverkar vi en platt separator som du tack vare det unika avmagnetiseringssystemet kan lättare och snabbare rengöra från uppfångade metallföroreningar vilket sparar tid och höjer arbetseffektiviteten.

Denna separator har samma funktioner och höjd som den ovan angivna separatorn som alltså kan ersättas med den nya modellen utan att man behöver göra några anpassningar. Den är också försedd med ett skjutbart tak och utrustad med ferritmagneter.

Animerad funktion av platt separator

Platt magnetisk separator med automatisk rengöring - ny typ

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

 

Platt magnetisk separator med manuell rengöring (MSP UP2)

Platt magnetisk separator med automatisk rengöring (MSP FAC)

Konstruktion av platt separator för bulkblandningar

Platt magnetisk separator med automatisk rengöring

Den magnetiska separatorn styrs med hjälp av pneumatiska element av märket FESTO. Separatorn lämpar sig till separering av metallföroreningar från material med sämre bulkegenskaper och större kornighet. Det separerade materialet hälls genom mittdelen. Det inställbara skjutbara taket riktar materialflödet jämnt direkt till magnetplattorna och på så sätt når man den mest effektiva möjliga magnetiska separeringen.

Platt magnetisk separator med automatisk rengöring

Vi tillverkar platta magnetiska separatorer även i utförande med automatisk rengöring. Separatorns funktion är samma som den manuellt rengjorda separatorns funktion, inbyggnadshöjderna är också lika (det är alltså enkelt att ersätta en manuellt rengjord platt separator mot en automatiskt rengjord separator).

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Rengöring av den platta separatorn

Platt magnetisk separator med automatisk rengöring

Under den automatiska rengöringsprocessen flyttas plattorna till separatorns bakre delar där de avmagnetiseras och de uppfångade föroreningarna faller automatiskt av till uppsamlingskärlen på sidan.

De magnetiska plattorna är vanligen utrustade med ferritmagneter. På begäran kan de levereras även i utförande med NdFeB-neodymmagneter.

Nackdelen med anordningen är att materialflödet måste avbrytas under den automatiska rengöringen.

Animerad automatisk rengöringsprocess

Automatisk rengöring av platt separator