Självrengörande magnetisk separator för placering ovanför transportband (MS F)

Självrengörande magnetisk separator för placering ovanför transportband (MS F)

Denna separator tjänar framför allt till separering av större magnetiska metallföroreningar från lätt igenomträngliga blandningar somtransporteras på ett transportbandVanligtvis placeras den ovanför transportbandet så at den vrids med 90° horisontellt eller ovanför utmatningscylindern (se ritningar).

Uppfångade magnetiska föroreningar utmatas till sidan med hjälp av ett band som roterar runt magneten. Magneten för placering ovanför transportbandet kan på begäran utrustas med bevakning av bandets slitage och varvtal.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Konstruktion av separator för placering ovanför transportband

Under separatorns konstruktionsprocess har vi utnyttjat våra mångåriga erfarenheter med tillverkning av magnetiska separatorer. Vi har lagt vikt framför allt vid hög effektivitet av separeringen (magnetfältets styrka och räckhåll), separatorns slittålighet även under de svåraste villkoren och vid dess pålitlighet.

Denna separator tillverkas på de bästa CNC-maskinerna och man har använt komponenter från världens framstående tillverkare. Till exempel SKF-lager, driften av märket Nord och snäckväxeln av typen universal – som kan på begäran utrustas med en Nord-omvandlare. Hela separatorn är alltså tillverkad så att den skulle klara sig även under krävande villkor (t.ex. hög dammbildning). Samtliga lager är ordentligt täckta.

Hur effektiv är magneten för placering ovanför transportband

 

Självrengörande magnetisk separator för placering ovanför transportband (MS F EKO) - EKOnomisk

Självrengörande magnetisk separator för placering ovanför transportband (MS F EKO)Den ekonomiska varianten av den ovan angivna separatorn. Även denna separator utmatar uppfångade föroreningar till sidan med hjälp av ett band som roterar runt magneten.

Denna separator i utförandet EKO är utrustad med en drift av märket Nord. Vanliga lager används. Separatorns kropp är inte heller så noga täckt som typen MS F. Båda typerna av separatorer tillverkas i olika storlekar så att de kan installeras ovanför transportband av olika bredder.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Jämförelse av magnetiska separatorer MS F och MS F EKO

Egenskaper Separator MS F Separator MS F EKO
Separator med automatisk rengöring ano ano
Möjlig installation lodrätt mot eller parallellt med transportbandet ano ano
Hög separeringseffektivitet ano ano
NORD-drift ano ano
Lager SKF Vanliga lager
Användning även i dammig miljö ano Rekommenderas ej
Separatorns kropp är täckt ano ne
Kan utrustas med en varvtalsgivare ano ne
Kan utrustas med övervakning av bandets slitage ano ne

Bra tips för dig – ännu effektivare separering av metaller på ett transportband

Umístění magnetické desky a magnetického válce

Ifall man separerar metaller från ett högre lager av material på ett transportband, rekommenderar vi för maximal separeringseffektivitet att vid sidan av en magnetplatta eller en separator för placering ovanför transportband (1) också använda en magnetisk cylinder (2), som separerar metaller från lagrets nedre del.