Magnetiska separatorer för icke-järnmetallerDenna separator är en representant av den nya generationen av magnetiska separatorer och den möjliggör för separering avicke-magnetiska metaller från magnetiska metaller och övriga icke-metalliska partiklar. Separatorn utgörs av ett transportband på vars slut finns en magnetisk induktionscylinder. Denna cylinder är utrustad med mycket starka NdFeB-neodymmagneter. Separeringsmetoden utgår från de enskilda metallernas olika ledningsförmågor.

 

 

Konstruktion av separator för icke-magnetiska metaller

Magnetiska separatorer för icke-järnmetallerNär den magnetiska cylindern snurrar, uppstår det virvelströmmar som orsakar att icke-magnetiska metaller ”kastas bort” från den magnetiska cylindern. Icke-metalliskt material faller självt bort från transportbandet. Magnetiska metaller utmatas bakom den magnetiska cylinderns axel där de lossas.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Det transporterade materialet delas i två delar:

  • icke-magnetiska metaller (aluminium, koppar)
  • icke-metalliskt material (plaster, papper, trä, glas, kommunalt avfall)

Användningsmöjligheter för separator av icke-magnetiska metaller

Huvudsakligt användningsområde är:

  • inom återvinningsindustrin,
  • i samband med kassering av avfall, i samband med hantering av elektroniskt avfall, kablar osv

Pröva en virvelströmsseparator för omagnetiska metaller (Eddy current separator)!

Gör en test med vår virvelströmsseparator! Du kan gratis prova direkt med ditt material och vi dokumenterar resultatet. Med ett Magsy prov kan du bli säker på att separatorn kommer att fungera precis som du behöver!