Separatorer för flytande blandningar med automatisk rengöringMagnetisk separator tjänar till uppfångning av magnetiska metallföroreningar framför allt i en ström av flytande ämnen. Den är utrustad med mycket starka permanenta magneter för att magnetiska föroreningar inte dras med strömmen. Det handlar sig om NdFeB-neodymmagneter som når en flera gångers högre magnetisk induktion (magnetstyrka) än klassiska ferritmagneter som inte skulle kunna hålla metallföroreningarna i fluiden.

Magnetický separátor pro tekuté směsi - řídicí jednotkaVanligtvis tillverkar vi ingående och utgående diameter 50, 100, 150 och 250 mm. Magnetisk separator kan också levereras i tvåmantlat utförande för att den inre manteln ska kunna värmas upp (separering från t.ex. choklad).

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Automatisk rengöring av separator

För att sätta igång den automatiska rengöringsprocessen skjuts de magnetiska kärnorna ut ur rostfria rör till den högre delen av den magnetiska separatorn, sköljvatten spolar perfekt bort uppfångade metallföroreningar och dessa töms från separatorn genom en ventil i separatorns nedre del. Innan rengöringsprocessen sätts igång kan man använda en annan ventil genom vilken man tömmer restmaterial som stannar kvar i den magnetiska separatorns kropp innan den rengörs.

Den magnetiska separatorn styrs med hjälp av pneumatiska element av märket FESTO och rengöringsprocessen kontrolleras med hjälp av programbar automat PLC - SIEMENS.

Materialet flödar genom avskiljaren

Separator fångar upp magnetiska orenheter

Zavřený bypass

Materialet flödar genom bypasset

Separatorn är rengjord

Otevřený bypass

Separeringskärl – separering från flytande blandningar i två steg

Sekundär separering av metallföroreningar som fångas upp av en separator för produkter i rörledningar med automatisk rengöring.

Processen av separeringen i separeringskärlet

En magnetisk separator med automatisk rengöring fångar upp föroreningar från vätskan. Inom loppet av den automatiska rengöringscykeln sköljs dessa föroreningar med vatten eller ett valfritt medium. Denna sköljvätska töms tillsammans med de uppfångade metallerna i ett separeringskärl (röd slang på bilden).

Schema över separeringskärlet

I separeringskärlets övre del (röd färg) finns en magnetisk cylinder. Sköljvätskan rinner genom denna magnetiska cylinder till kärlets nedre del (grön färg). Den magnetiska cylindern fångar upp metallerna och en presscylinder pressar ut rester av vätskan ur dem. Tack vare detta är de sorterade metallerna nästan torra och de samlas upp i ett medföljande kärl (det gråa kärlet).

En stor fördel med denna tekniska lösning är att sköljvätskan från kärlets nedre del används igen för att skölja separatorn. Det handlar sig alltså om en sluten krets med minimala förluster av sköljvätskan. Sköljvätskan måste fyllas på eller komplett bytas bara ibland vilket leder till besparingar och minskar antalet av åtgärder på anordningen.

Var bör man använda ett separeringskärl?

På samtliga ställen där det inte är möjligt att släppa sköljvätskan som har kontaminerats av uppfångade metallföroreningar in i avloppssystemet.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Fördelar med separeringskärlet

  • hög effektivitet av magnetisk separering
  • sluten krets för sekundär separering – separatorn sköljs alltid med samma sköljvätska (vatten, olja eller emulsion) vilket minskar dess förluster; vätskan byts bara ibland enligt dess föroreningsgrad och frekvensen av rengöring av separatorn.
  • låga kostnader för kassering av uppfångade föroreningar (man kasserar endast metallföroreningar, inte sköljvätskan)
  • minimal miljöbelastning
  • utan nödvändiga åtgärder – sparar arbetskraft
  • man kan tydligt se hur många föroreningar har fångats upp av separatorn

 

 

Funktion av separationstanken

Torra sorterade metaller i separeringskärlet

Den magnetiska cylindern fångar upp metallerna och presscylindern pressar ut resterna av vätskan ur dem.