Magnetisk cylinderMagnetisk cylinder tjänar till separering av magnetiska metallföroreningar från bulkblandningar (trä, sten, kol, icke-järnmetaller, avfallsblandningar o.dyl.). Den självrengörande magnetiska cylindern är en del av transportbandet, som transporterar materialet för separeringen. Den magnetiska cylindern håller metallpartiklarna och för dem ända bakom cylinderns axel där de separerar och metallerna faller själva av.

Magnetisk cylinder

Genom attanvända den magnetiska cylindern höjs kvaliteten av det behandlade materialet väsentligt. Det är också lämpligt att använda den ifall man behöver skydda nästkommande anordning mot skador orsakade av metallpartiklar. Ifall lagret av det transporterade materialet är högre rekommenderar vi att kombinera trumman med magneten för placering ovanför transportbandetsom möjliggör för effektiv separering av metaller från det separerade materialets övre lager

 

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

 

Animerad funktion av magnetisk cylinder

Den magnetiska cylinderns användningsprincip

Den magnetiska cylindern är utrustad med ferritmagneter. Den kan även utrustas med mycket starka NdFeB- neodymmagneter. Vi kan anpassa den magnetiska cylinders dimensioner enligt kundens krav. Den kan användas i samband med avfallsåtervinning (till att utvinna magnetiska material från avfallsblandningar), på sågverk, i stenbrott, i gruvor).

Bra tips för dig – ännu effektivare separering av metaller på ett transportband

Umístění magnetického válce do pásového dopravníku

Ifall man separerar metaller från ett högre lager av material på ett transportband, rekommenderar vi för maximal separeringseffektivitet att vid sidan av en magnetplatta eller en separator för placering ovanför transportband (1) också använda en magnetisk cylinder (2), som separerar metaller från lagrets nedre del.