Tvåvånings- magnetisk utmatningstrumma (MBVD)

Tvåvånings- magnetisk utmatningstrummaDen magnetiska trumman består av en statisk magnetisk kärna och en roterande mantel med bärare på vilka fångas upp metallföroreningar.

På den nedre trumman fångas upp metallföroreningar från transportbandet, icke-magnetiskt material fortsätter att vidare transporteras på bandet.

Den övre trumman tar över metallföroreningarna från den nedre trumman och häller upp dem i ett särskilt uppsamlingskärl. Varje trumma har en självständig motor och växellåda.

Genom att materialet flyttas från transportbandet till den magnetiska trumman och sedan bland båda trummorna genomluftas det vilket hjälper att avskilja metaller från det kletiga materialet.

Fördelar med separatorn

  • högeffektiv separering i två steg
  • lämplig även för kletiga material
  • dubbel genomluftning – höjd effektivitet av separering av kletiga material

Vilka material den kan sortera

  • Bulkmaterial med sämre bulkegenskaper som transporteras på transportband.
  • Kletiga och svårseparerbara material

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS OM ETT ERBJUDANDE AV SEPARATOR

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Principen av tvåvåningsseparering

Övriga typer av magnetiska separatorer för torra blandningar

Magnetiska trummor

Magnetisk trumma (MB) Magnetisk trumma är avsedd till separering av magnetiska metallföroreningar från bulkblandningar (icke-järnmetaller, plastgranulat o.dyl). Vanligtvis är den placeradunder maskinens tratt eller efter transportbandet från vilka det oseparerade materialet faller på den magnetiska trumman som utför själva separeringen – fördelningen   Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. KONTAKTA OSS […]