Permanent magnetchuck NeomicroEn magnetchuck är en ovärderlig hjälp vid slipning av små och tunna arbetsstycken. Chuckens utformning möjliggör användning av kylvätska eller nedsänkning i dielektrisk vätska och samtidigt garanterar den en lång livslängd. Ytan för fastspänning av arbetsstycket är en sammanhängande helhet. Chucken är väldigt låg och den kan placeras även ovanpå en annan magnetchuck. Höjden av stål basen är sådan att den förhindrar ömsesidig interferens.

Online försäljning av lyftredskap

I vår e-butik kan du välja från ett brett utbud

KÖP MAGNETCHUCKAR