Produkter

MENU

Magnetiska separatorer

Separatorer för flytande blandningar med manuell rengöring

Magnetisk separator tjänar till uppfångning av magnetiska metallföroreningar i en ström av flytande ämnen. Den är utrustad med mycket starka permanenta magneter och det finns inte risk att magnetiska föroreningar dras med strömmen. Under rengöringen behöver du inte ta ut magnetkärnorna ur rostfria icke-magnetiska hylsor och på så sätt blir de inte nedsmutsade eller skadade.

Separatorer för flytande blandningar med automatisk rengöring

Magnetisk separator tjänar till uppfångning av magnetiska metallföroreningar i en ström av flytande ämnen. Den är utrustad med mycket starka permanenta magneter och det finns inte risk att magnetiska föroreningar dras med strömmen. Rengöringsprocessen är fullt automatisk och det behövs ingen mänsklig betjäning. Den högsta möjliga kvaliteten av separeringen!

Separatorer för torra blandningar med manuell rengöring

Magnetisk separator tjänar till uppfångning av magnetiska metallföroreningar från bulkmaterial med goda bulkegenskaper.Den är utrustad med mycket starka permanenta magneter som baseras på sällsynta jordartsmetaller som når en flera gångers högre magnetisk induktion (magnetstyrka) än ferritmagneter. Den grundläggande delen av magnetisk separator är magnetiska utskjutbara rostar. Vi når magnetisk induktion upp till 14 000 G!

Separatorer för torra blandningar med automatisk rengöring

Magnetisk separator tjänar till uppfångning av magnetiska metallföroreningar från bulkmaterial med goda bulkegenskaper. Rengöringsprocessen är fullt automatisk och det behövs ingen mänsklig betjäning. Den högsta möjliga kvaliteten av separeringen!

Magnetiska utmatningstrummor

Magnetisk utmatningstrumma är avsedd till separering av magnetiska metallföroreningar från kletiga bulkblandningar som transporteras på bandet. Fördelen med den magnetiska utmatningstrumman är dubbel genomluftning av det separerade materialet.

Platta magnetiska separatorer

Platta magnetiska separatorer är avsedda till att separera föroreningar från lätt genomträngliga blandningar med sämre bulkegenskaper och större kornighet av materialet som inte skulle falla igenom rostarna kontinuerligt. Vanligen är de utrustade med ferritmagneter. Fördelen är ett inställbart skjutbart tak som riktar materialflödet jämnt direkt till magnetplattorna. Också i automatiskt utförande!

Magnetiska teststänger

Magnetisk teststång tjänar till prövning om materialet innehåller magnetiska metallföroreningar. Den är utrustad med mycket starka NdFeB-neodymmagneter. Föroreningarna tar man bort på så sätt att man drar i plasthandtaget och de magnetiska föroreningarna faller av.

Magnetplattor för placering ovanför transportband

Magnetplatta för placering ovanför transportband tjänar till separering av små mängder av magnetiska metallföroreningar från lätt genomträngliga blandningar som transporteras på ett transportband. För att behålla full funktionalitet måste plattan rengöras varje dag.

Magnetiska metallseparatorer för placering ovanför transportband

Magnetisk metallseparator för placering ovanför transportband tjänar framför allt till separering av större magnetiska metallföroreningar från lätt genomträngliga blandningar som transporteras på ett transportband. Tillverkas i utförande med manuell eller automatisk rengöring.

Magnetiska trummor

Magnetisk trumma är avsedd till separering av magnetiska metallföroreningar från bulkblandningar (icke-järnmetaller, plastgranulat, avfallsblandningar, kol). Fördelen med den magnetiska trumman är att den inte är en del av transportbandet och därför är dess användning mer universal.

Magnetiska utmatningstrummor

Magnetisk utmatningstrumma är avsedd till separering av magnetiska metallföroreningar från kletiga bulkblandningar som transporteras på bandet. Fördelen med den magnetiska utmatningstrumman är dubbel genomluftning av det separerade materialet.

Magnetiska cylindrar

Magnetiskcylinder är avsedd till separering av magnetiska metallföroreningar från bulkblandningar. Magnetisk cylinder ersätter den befintliga slutcylindern på transportbandet. Det är lämpligt att använda den ifall man behöver skydda nästkommande anordning mot skador orsakade av metallpartiklar.

Magnetstänger

Magnetstänger utrustas med mycket starka NdFeB-magneter. Tack vare den mycket tunna väggen av skyddsröret är den resulterande magnetstyrkan på det magnetiska rörets yta 6 300 och 8 900 G! Med hjälp av dessa magnetstänger kan du själv sammansätta en valfri magnetisk separator.

Magneter för sprutgjutningsmaskinens tratt

Magneter för sprutgjutningsmaskinens tratt används framför allt i plastindustrin ifall det används regranulat eller krossat material. Magneten kan fånga upp även mycket fina metalldammpartiklar. Enkel rengöring!

Magnetiska separatorer för icke-järnmetaller

Denna separator ingår i den nya generationen av magnetiska separatorer. Den möjliggör även för separering av icke-magnetiska metaller från magnetiska metaller och övriga icke-metalliska partiklar.

Sorteringslinjer

Vi befattar oss med förslag, konstruktion och byggande av sorteringslinjer. Enligt kundens behov föreslår vi en skräddarsydd sorteringslinje som uppfyller samtliga krav.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram