Produkter

MENU

Separator i ett företag för tillverkning av lager

I industri- och tillverkningsverksamhet är det avgörande att upprätthålla renheten och kvaliteten på råmaterial och förnödenheter för att säkerställa smidigt fungerande produktionsprocesser och kvalitetsresultat. Magnetseparatorer är en allt viktigare del av denna verksamhet. I den här artikeln tittar vi på en magnetseparator som används i ett lagertillverkningsföretag.

Magnetseparator i ett företag som tillverkar lager

Ett företag som specialiserat sig på tillverkning av hjullager stod inför en utmaning som många industriföretag känner till - hur man håller arbetsemulsionen i optimalt skick och förlänger dess livslängd. Bearbetningsemulsionen är ett viktigt medium i tillverkningsprocessen för hjullager. Problemet var dock att emulsionen lätt förorenades av metallpartiklar. Dessa metallpartiklar kom från en mängd olika källor, inklusive råmaterial, verktyg och till och med själva maskinerna. När metallpartiklarna kom in i emulsionen orsakade de problem.

För att lösa detta problem beslutade företaget att använda en automatisk magnetisk flödesavskiljare. Den magnetiska genomströmningsseparatorn placerades i emulsionspassagen och attraherade metallpartiklar när de passerade. Genom att avlägsna metallföroreningarna från emulsionen hölls emulsionen i optimalt skick. Detta förlängde dess livslängd avsevärt. Med en ren emulsion kunde företaget avsevärt minska frekvensen av emulsionsbyten. Detta resulterade i lägre kostnader för inköp av nya media och minskat avfall. Förlängningen av emulsionens livslängd med 32% hade en omistlig inverkan på produktionsprocessens kostnader och effektivitet. Företaget sparade inte bara pengar på emulsion och verktygskostnader, utan förbättrade också kvaliteten på sina produkter och minskade sin negativa påverkan på miljön genom att minska avfallsmängden.

Vad är det primära syftet med en magnetisk separator?

  • Skydd av utrustning: Magnetseparatorer skyddar maskiner och utrustning från skador som orsakas av metallföroreningar. Metallpartiklar kan orsaka slitage och repor på ytor, vilket kan leda till dyra reparationer och komponentbyten.
  • Förbättrad produktkvalitet: I branscher där produktrenhet är avgörande, t.ex. livsmedels- eller läkemedelsindustrin, hjälper magnetseparatorer till att avlägsna metallföroreningar och säkerställa en högkvalitativ slutprodukt.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram